Regulamin Newslettera

 1. Witryna https://magdaraczka.com umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Studio Kreatywne Magdalena Rączka z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1, zwane dalej Studio Kreatywne.
 2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.
 3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje związane w treściami publikowanymi na stronie https://magdaraczka.com. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Studio Kreatywnego, jak i jej partnerów.
 4. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
 5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres [email protected]. Studio Kreatywne podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Kreatywne Magdalena Rączka z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1.
 7. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy).
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera.
 9. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora (Studio Kreatywne): UAB “MailerLite” (operatora serwisu Mailerlite) w celu zapewnienia obsługi technicznej newslettera.
 10. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Przysługuje Państwu prawo do:
  a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
  b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres [email protected]. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce każdej wiadomości newslettera.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14 marca 2019 roku.